• AKCIA DŇA V MATERSKEJ ŠKOLE

     • „SVETOVÝ DEŇ VODY”

      V našej materskej škole si každoročne pripomíname „Svetový deň vody “, ktorý

      je stanovený na 22. marca. Pri tejto príležitosti sme v rámci celého dňa pripravili

      viacero aktivít pod názvom „Putovanie kvapky”. Aktivity boli smerované

      k uvedomeniu si významu vody pre život ľudí, zvierat aj rastlín, k nutnosti ju

      chrániť a vodou šetriť, pretože je obrovský dar prírody a bez nej by nebol možný

      život na Zemi. Pútavou formou o  kvapkách sa deti oboznámili s významom

      a kolobehom vody na Zemi. Kolobeh vody v prírode mali možnosť pochopiť

      krátkym príbehom: „Ako vrátilo slniečko šteniatku vodu“ Vnímaním zvukov a

      rozoznávaním zvukov potoka, mora či dažďových kvapiek sa rozvíjalo sluchové

      vnímanie u detí. Počas tohto dňa deti pracovali rôznymi výtvarnými technikami.

      Deti vytvárali plagát, ako z oblakov padá dážď na kvety, maľovali vodné kvapky,

      naučili sa skladať čiapky, papierové lodičky, ktoré nám na hladine vody plávajú,

      hrali sa na malých rybárov, ktorí chytajú rybky vypracovali pracovné listy k

      danej téme.   Vyrobili si čelenky s kvapkou vody, ktoré využívali pri rôznych

      pohybových i dramatických hrách. Mali jedinečnú príležitosť vlastnými

      zážitkami, skúsenosťami, pozorovaním a objavovaním, formou zážitkového

      učenia si vyskúšať jej podoby, zahrať sa s ňou, odmerať jej teplotu, objem, chuť

      či iné vlastnosti. Najviac sa deťom páčilo experimentovanie s vodou, keď si

      mohli vyskúšať jej vlastnosti a reakcie pri zaujímavých pokusoch. Na vychádzke

      k potoku si predškoláci všímali a veľmi kriticky vnímali znečistenie blízkeho

      potoka pri púšťaní lodičiek do Holešky. Počas celého dňa mali deti zabezpečený

      pitný režim čistou, zdravou vodou.

      Vieme, že nevonia, nemá farbu, ale zato má neuveriteľnú moc a je

      nenahraditeľná. Učíme sa spoznávať a pochopiť kde mizne, odkiaľ k nám

      prichádza a aké čary dokáže.

      Presvedčte sa s nami…..

     • VÍTANIE JARI

     • „VYNÁŠANIE MORENY“

      Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol oddávna spájaný s rôznymi ľudovými

      tradíciami. Naša materská škola si ctí tradície našich starých rodičov a ani tento

      rok sme na ne nezabudli. Opäť sme vyhnali  zimu usporiadaním jarnej akcie

      Vynášanie Moreny. Príchod jari sme oslávili v pondelok 21.03.20222, ktorý bol

      pre našich škôlkarov veselý a radostný. Stretli sme sa všetky triedy v areáli

      školského dvora, aby sme slamenú devu odetú do ženských šiat vyniesli od nás

      preč. Zobrali sme Morenu a spoločne v jarnom sprievode za spevu, sme ju

      niesli ulicami Vrbového, kde sme odchádzali k potoku Holeška v blízkosti MŠ.

      Ľudovými piesňami, riekankami, jarnými vyvolávačkami a hrami sme privolávali

      vytúženú jar.

      Morenu sme zapálili, hodili do vody a spoločne sa tešili na prichádzajúce jarné

      dni plné slniečka, spevu vtáčikov a vône prvých kvetín. Aj takto sme dali zime

      definitívne najavo, že už chceme jar! Aby zima nadobro odišla a krásna jar aby

      sa rozvinula do svojej zelenej krásy.

     • AKCIA DNEŠNÉHO DŇA

     • KARNEVALOVÉ VESELIE V NAŠEJ MŠ

      Prišiel..... Ten najočakávanejší deň o ktorom sa spieva aj v známej detskej piesni

      Mira Jaroša, kde detské očká žiarlili radosťou, úprimnosťou, zvedavosťou,

      proste takou ako to len ony vedia!  Keď sa vysloví slovo „ KARNEVAL“,

      predstavíme si pod ním symbol veselosti, zábavy, hodovania, tanca...

      A práve dnes sme taký úžasný deň prežili. Už od skorého rána sa v krásne

      a vkusne vyzdobených triedach promenádovali tie najkrajšie masky. Či to bol

      lev, princezné, ježibabky, indiáni, bojovníci, spidermani, minecrafťáci, všetky boli

      tak krásne a milé, že sa nedá povedať o niektorej, že je najkrajšia. Ale o tom to

      predsa vôbec nie je.

       My sme vďaka programu, ktorý zabezpečili šikovné pani

      učiteľky, prežili deň plný tanca, smiechu, spontánnosti pri  rôznych  balónových,

      stoličkových či súťaživých hrách, spoločným predstavovaním jednotlivých

      masiek sme sa na chvíľu ocitli v rozprávke, super občerstvením a skvelou

      tombolou vďaka úžasným rodičom mali deti azda tú najväčšiu radosť z výhry.

      Tento skvelý deň zavŕšila diskotéka, pri ktorej sme všetky pojedené dobroty

      vytriasli zo seba 😊

      Myslím, že každé dieťa si z tohto dníka odnieslo nielen skvelé zážitky, či

      odmenu, ale hlavne myšlienku, že o rok sa stretneme zas a určite v iných

      maskách....okrem našich predškolákov, ktorí už budú pilní žiačikovia, ale

      pomocou fotografií si kedykoľvek môžeme zaspomínať na tento kúzelný deň. 

     • MOŽNOSTI VYUŽITIA HRY S LEGOM

     • LEGO DNI - HRÁME SA S LEGOM

      LEGO je pre dieťa zaujímavé, pretože pri hre s ním okamžite funguje spätná

      väzba OKO – MOZOG – RUKA. Keď si z LEGA niečo postaví, rozpráva o tom, čo

      vytvorilo, oživuje tento model. Už mnohokrát sme premýšľali, nad tým, ako

      využiť množstvo lega, ktoré sa nachádza v našej  materskej škole. LEGO je

      naozaj skvelá pomôcka, ktorá ovplyvňuje rozvoj jemnej motoriky, pozornosti,

      vytrvalosti, fantázie, tvorivosti, podporuje proces socializácie samotného

      jedinca, ale aj celého kolektívu. Keď sa povie LEGO, tak nás napadnú iba

      domčeky, hasičské stanice. Čo tak niečo skúsiť niečo kreatívnejšie? Vaše deti

      s pani učiteľkami si pre Vás pripravili inšpiratívne stavby z LEGA. O zábavu mali

      celý deň postarané. Atmosféru stavieb dotvárali rôznymi druhmi panáčikov,

      prírodnín, rôzneho materiálu. Nechajte sa inšpirovať stavbami vašich detí,

      nakoľko hra predstavuje v živote dieťaťa najprirodzenejšiu činnosť,

      prostredníctvom ktorej absorbuje do vlastného vedomia obrovské množstvo

      poznatkov, podnetov, skúseností.


      Hra s legom má nekonečne veľa možností, a preto: „S legom sa hrajme, svet

      spoznávajme!“

     • VTÁČIE BÚDKY

     • POĎAKOVANIE RODIČOM

      Milí rodičia, ďakujeme Vám za krásne vtáčie búdky, ktoré budú zdobiť náš areál

      školskej záhrady, námestie mesta Vrbové  a lesoparku. Touto cestou, by sme sa

      Vám chceli poďakovať,za ústretovú spoluprácu pri tejto naplánovanej  školskej

      akcii. Každá novo nainštalovaná vtáčia búdka, kŕmidlo je tak veľmi vítanou

      pomocou pre záchranu vtáčikov v zime. Po rozmiestnení vtáčích búdok po

      stromoch deti odchádzali s hrejivým pocitom na srdiečku, že urobili dobrý

      skutok pre prírodu, vďaka Vám.

      Dovoľte nám, aby sa vedenie materskej školy, ako aj celý kolektív materskej

      školy srdečne poďakovali za Vašu pomoc.

      Veľmi si vážime každú spoluprácu rodičov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

      ĎAKUJEME.

      Všetko pre naše deti“.