• VTÁČÍ HOTEL V SPOLUPRÁCI S RODIČMI

     • POSTAVTE KŔMIDLO, ALEBO VTÁČIU BÚDKU PRE

      VTÁČIKY

      Milí rodičia,

      v materskej škole sme sa rozhodli v spolupráci s Vami pomôcť operencom v

      našom okolí v zime. Vytvorte doma s deťmi s pomocou  súrodencov, starých

      rodičov, kamarátov originálnu vtáčiu búdku, alebo kŕmidlo. Využite svoju

      fantáziu, kreativitu, predstavivosť, zručnosti  a spoločne so svojimi ratolesťami

      si užite krásne zimné popoludnie pri tvorení, kŕmidla, alebo vtáčej búdky.

      Hotové diela, prineste v termíne od 17.01.-28.01.2022 do MŠ, kde budú deti

      prezentovať pred ostatnými ich výrobu. Vtáčie búdky deti vyvesia na školský

      dvor a do lesoparku, kde sa budú celú zimu, počas pobytu vonku o vtáčiky

      starať, sypaním semiačok a iných dobrôt.

      Dnes je vyvesovanie vtáčích búdok spolu s prikrmovaním najrozšírenejším

      spôsobom pomoci vtákom. V zimnom období je to milý dôkaz toho, že nám nie

      je ľahostajný osud zvierat. Cieleným vyvesovaním búdok sa dajú dosiahnuť

      významné úspechy pri ochrane vtáctva. Nepochybne hlavným dôvodom

      vyvesovania búdok je náklonnosť detí k vtáctvu a k prírode vôbec.

      Ďakujeme za spoluprácu 

     • AKTIVITA V MŠ

     • STAROSTLIVOSŤ O ZVIERATKÁ V ZIME

      Myslíte, že všetky vtáčiky odlietajú na zimu do teplých krajín? Že všetky

      zvieratká sa uložia na zimný spánok? Nie, veru nie, to by tu bolo bez nich 

      smutno. Niektoré operence, zver, ale aj hmyz dokážu prežiť i v zimnom období.

      A dobrí ľudia im v tom pomáhajú. Pripravujú pre nich kŕmidlá, búdky, krmelce,

      rôzne zákutia so senom, suchým lístím. Aj my sme sa v rámci týždennej témy

      „ZVIERATKÁ V ZIME“ rozhodli pomôcť našim zvieracím kamarátom. Výborne

      naladení, dobre oblečení a naraňajkovaní  sme sa s ruksakom vybrali do prírody.

      Slniečko nás príjemne hrialo a hladkalo svojimi lúčmi a i napriek jemne

      mrazivému počasiu sme mali úsmev na tvári. V organizovaných skupinkách sme

      v rámci komunikácie rozoberali, čo všetko pre zvieratká nesieme, či kukuricu, či

      žito, suchý chlieb, mrkvu, jablko...Po asi dvoch kilometroch sme úspešne

      dorazili k starému krmelcu, kde každé dieťa zanechalo zvieraciemu kamarátovi 

      „maškrtku“ z batôžka. Pozorovaním vtáčikov, počúvaním ich zvukov,

      sledovaním srniek ba i jedného diviaka, ktorý bol našťastie ďalekooooo sme sa

      posilnili tým čo nám maminky zabalili, mierne vybláznili, vybehali v slnkom

      zaliatej prírode a plní zážitkov, dobrého pocitu, že sme zase raz urobili dobrý

      skutok sa vrátili do našej milej škôlky.  A poviem vám, že po dobrom obede

      zaspali aj tí najväčší  „nespáčikovia“ a  snívajú krásny sen o zvieratkách.

     • AKTIVITY V MŠ

     • „V KRÁĽOVSTVE PANI ZIMY “

      A je to tu...

      Zima, sniežik, rozžiarené detské očká plné radosti, smiechu a hlavne pohybu.

      I my sme sa konečne dočkali a témou – V KRÁĽOVSTVE PANI ZIMY sme

      naštartovali svoju fantáziu, predstavivosť, tvorivosť, myslenie,

      experimentovanie, zručnosť a čo je najdôležitejšie detskú zvedavosť.

        Pozorovaním snehu, jeho vlastnosťami a prirodzenou spontánnosťou sme si

      vytvorili „SNEHULIACKE RODINKY“ ozdobené prírodnými materiálmi, ktoré nám

      požičala naša krásna záhrada, dúfajúc, že nám naši snežní kamaráti ožijú tak,

      ako to býva v rozprávkach. Neožili....ale sme im pekne zaspievali rôzne zimné

      piesne, ako aj pohybom znázornili tanec snehových vločiek. A keď sa nám už

      nechcelo, využili sme detskú živelnosť a neorganizovane sme sa guľovali

      a prirodzene  tešili z malej snehovej nádielky. Júúúj to bolo radosti!


      Ďalší deň sme odštartovali prírodovednou gramotnosťou, kde je veľmi dôležité,

      aby dieťa malo možnosť experimentovať, skúmať, pozorovať, získavať

      kognitívne schopnosti, empirickú komunikáciu a tvorenie predpokladov, preto si

      pani učiteľky pripravili bezpečné pokusy, kde si vyskúšali topenie a tuhnutie

      ľadu, skúmali ľadové kryštáliky pod lupou i mikroskopom, vyslobodzovali

      zamrznuté zvieratká , či maľovali soľou i farbami  a tým vytvárali ľadové kamene,

      ľadovú drť, či farebné kocky, ktoré po zamrznutí polievali octom a pozorovali, čo

      sa bude diať, deti si totiž vytvorili šumiace ľadové kocky a povieme Vám bolo

      veru radosti, úsmevu, prirodzenej zvedavosti i otvorených pusiniek, pretože ľad

      je na experimentovanie vynikajúca zábava. 😊

     • Dôležitá informácia

     • OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY

      A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym

      príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela,

      zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu

      a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť

      brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do

      priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je

      potrebné telefonicky kontaktovať lekára.


      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe

      nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov)  rodič predkladá „Písomné

      vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.


      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný

      alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.


      Rodičia, ktorí nie sú v režime OP, nemôžu vstupovať do priestorov MŠ ( v tomto

      prípade treba upozorniť učiteľku, aby si  dieťa prevzala pri vchode ).


      Prosím rodičov, aby rešpektovali odporúčania odborníkov, ktorí vyzvali rodičov,

      aby prehodnotili nutnosť dochádzky svojho dieťaťa do MŠ ( ide o  mladšie deti)

      a v prípade možnosti dieťa do MŠ nedávali v záujme ochrany jeho zdravia.


      Podmienky_vstupu_do_MS.pdf

      Podmienky_vstupu_do_MŠ_od_13.12.2021.pdf


      Ďakujeme za porozumenie

     • OZNAM

     • DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

       Vo štvrtok a piatok  4. a 5. novembra 2021 sme si  spolu s deťmi  v materskej

      škole spoločne pripomenuli „Deň materských škôl“. Oslavy prebiehali

      v priestoroch našej materskej školy. Tento rok sme ho oslávili veselým

      pohybovým a tvorivým dopoludním. V dopoludňajších hodinách v triedach

      prebiehali tvorivé dielne, kde deti spoločne so svojimi učiteľkami vytvárali

      rôznych duchov, lampióny,  strašidelné hrady, masky, pavúčie čelenky,

      prostredníctvom rôznych výtvarných techník.  Deti  z jednotlivých tried 

       preukázali aj svoju telesnú zdatnosť, šikovnosť, obratnosť prekonávaním 

      strašidelných  a   pavúčích pretekov na vytvorenej pavučine, zbieraním

       mušiek,omotávaním  mušky do pavučiny a mnoho  ďalších úloh 

      za veľkého povzbudzovania svojich kamarátov.

       Oslavy sa začali spoločným zaspievaním  „Dňa materských škôl“. 

      Nechýbali rôzne súťaže, samozrejme  veselá hudba a tanec. A ako sa

      na takúto oslavu patrí, prišlo  na rad aj prekvapenie. S rozžiarenými očkami 

      sledovali, čo sa bude ešte diať.  Pri tejto príležitosti deti  z našej materskej

      školy, prišli potešiť zamestnancov  materskej školy  za sprievodu rozsvietených

      lampiónov a piesní.  Takáto veselá a zábavná atmosféra sa niesla aj

      v popoludňajších hodinách. Deti prežívali radosť počas celého  „Dňa

      materských škôl“,  čo prispelo k tvrdeniu, že  kolektív detí,

      rovesníkov a predškolské  zariadenia sú dôležitou súčasťou zdravého rozvoja

      osobnosti  dieťaťa. Aj touto športovo-náučnou aktivitou 

      pedagogickí zamestnanci a deti dokázali, že materská škola, to nie je len „hranie

      sa“, ale aj cieľavedomá a systematická výchova a vzdelávanie.

       

      Vaše deti a kolektív MŠ