• OZNAM

     • DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

       Vo štvrtok a piatok  4. a 5. novembra 2021 sme si  spolu s deťmi  v materskej

      škole spoločne pripomenuli „Deň materských škôl“. Oslavy prebiehali

      v priestoroch našej materskej školy. Tento rok sme ho oslávili veselým

      pohybovým a tvorivým dopoludním. V dopoludňajších hodinách v triedach

      prebiehali tvorivé dielne, kde deti spoločne so svojimi učiteľkami vytvárali

      rôznych duchov, lampióny,  strašidelné hrady, masky, pavúčie čelenky,

      prostredníctvom rôznych výtvarných techník.  Deti  z jednotlivých tried 

       preukázali aj svoju telesnú zdatnosť, šikovnosť, obratnosť prekonávaním 

      strašidelných  a   pavúčích pretekov na vytvorenej pavučine, zbieraním

       mušiek,omotávaním  mušky do pavučiny a mnoho  ďalších úloh 

      za veľkého povzbudzovania svojich kamarátov.

       Oslavy sa začali spoločným zaspievaním  „Dňa materských škôl“. 

      Nechýbali rôzne súťaže, samozrejme  veselá hudba a tanec. A ako sa

      na takúto oslavu patrí, prišlo  na rad aj prekvapenie. S rozžiarenými očkami 

      sledovali, čo sa bude ešte diať.  Pri tejto príležitosti deti  z našej materskej

      školy, prišli potešiť zamestnancov  materskej školy  za sprievodu rozsvietených

      lampiónov a piesní.  Takáto veselá a zábavná atmosféra sa niesla aj

      v popoludňajších hodinách. Deti prežívali radosť počas celého  „Dňa

      materských škôl“,  čo prispelo k tvrdeniu, že  kolektív detí,

      rovesníkov a predškolské  zariadenia sú dôležitou súčasťou zdravého rozvoja

      osobnosti  dieťaťa. Aj touto športovo-náučnou aktivitou 

      pedagogickí zamestnanci a deti dokázali, že materská škola, to nie je len „hranie

      sa“, ale aj cieľavedomá a systematická výchova a vzdelávanie.

       

      Vaše deti a kolektív MŠ 

     • OZNAM

     • SVETOVÝ DEŇ JABLKA

      Pri príležitosti Svetového dňa jablka 21.10.2021 sa aj naša materská škola

      zapojila do oslavy tohto dňa. 

      Našim cieľom bolo deťom predložiť množstvo edukačných aktivít zameraných

      na poznávanie, ochutnávanie, triedenie, získavanie informácií o správnej

      životospráve, ako aj význam ovocia a zeleniny ako zdroj vitamínov, či hygienické

      návyky správnej konzumácie. Deti sme podnecovali k samostatnosti pri krájaní

      a výrobe rôznych šalátov, či už ovocných, alebo zeleninových, ako aj cibrili

       fantáziu pri zhotovovaní  panáčikov a jesenných obrázkov z ovocia  a zeleniny.

       

      Ďakujeme všetkým rodičom za prinesené  ovocné, zeleninové produkty, či už

      z vlastnej záhradky, alebo zakúpené. Veríme, že sme týmto pútavým, zdravým

      týždňom vštepili našim deťom väčšiu lásku k zdravému životnému štýlu. 😊

       

     • OZNAM

     • KOĽKO SME VYZBIERALI GAŠTANOV

      Milí rodičia,

      vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať 1.480 kg gaštanov, za čo sme pre našu

      Materskú školu získali  148 €. Za získanú sumu pani učiteľky nakúpia kreatívne

      pomôcky alebo ozdoby do tried pre vaše deti.

      Okrem toho, že sme pomohli firme Calendula, ktorá vyrába liečivé produkty,

      sme gaštany využili aj ako pomôcku pre hry a aktivity v našej MŠ.

       

      Chôdza po gaštanoch nám masírovala nôžky a spevňovala klenbu

      chodidla.Ukladaním gaštanov  na predlohu trénovali pršteky a rozvíjali jemnú

      motoriku, získavali vedomosti o písmenách a číslach. S gaštanmi sme rátali od 1

      do 6 očami aj hmatom a tvorili rôzne dráhy z roliek. Deti si užili veľa zábavy pri

      súťažení – vkladaní, lovení, nosení, či hľadaní predmetov v gaštanoch.