• OZNAM

     • ZEMIAKOVÉ TVORENIE

       Milí rodičia !

      V mesiaci október máme naplánovanú akciu – „ V KRÁĽOVSTVE ZEMIAKOV“.

      Touto cestou Vás prosíme o spoluprácu, prežite príjemné spoločné 

      spolutvorenie so svojimi deťmi doma v rámci rodinného kruhu. Zapojte svoju

      kreativitu, fantázii sa medze nekladú. Vytvorené zemiakové dekorácie prineste

      k nám do materskej školy v týždni od 27. 09. -  01. 10. 2021, pretože v pondelok

      04. 10. 2021 až do konca týždňa 08. 10. 2021 sa v našej MŠ uskutoční výstava

      z vašich prinesených zemiakových variácií, tie najkrajšie budú odmenené.

      Zároveň sa uskutoční  aj ochutnávka, v ktorej  pani kuchárky pre deti pripravia

      rôzne pokrmy vyrobené práve zo zemiakov – zemiakové placky, pečené zemiaky,

      lokše.

     • OZNAM

     • ZAPOJENIE DO PROJEKTU

      „ADOPTUJ SI KRAVIČKU“

      Naša škôlka sa zapojila do školského projektu „ADOPTUJ SI KRAVIČKU“, kde si

      deti virtuálne adoptovali ozajstnú kravičku, ktorá býva na farme „ŠTERUSY“

       vymysleli jej meno  „ZVONČEK“ a zároveň pre ňu získali aj „RODNÝ LIST“

      V tomto projekte sa deti budú virtuálne zábavnou formou o ňu starať,  učiť sa o

      dôležitosti konzumácie slovenského mlieka, mliečnych výrobkov, o živote

      kravičiek aj o práci poľnohospodárov – farmárov. Každý mesiac  bude

      na škôlkárov  čakať jedna tvorivá úloha, ktorú v rámci výchovno-vzdelávacieho

      procesu vyriešia spoločne s učiteľkou. Cieľom tohto projektu je vypestovať u

      detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky. Tento projekt je

      realizovaný z prostriedkov Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí

      prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka.

       

      Čo môžu deti v súťaži Adoptuj kravičku vyhrať?

      Súťaží sa o ceny v celkovej hodnote 5 000 € pre škôlku – o veľkú výhru pre celú

      škôlku a skvelé ceny pre víťaznú triedu.

       

      Hlavná výhra pre škôlku je vybavenie školského ihriska v hodnote 3 000 €

       

      Výhry_v_súťaži_Adoptuj_si_kravičku_-2021-2022.pdf

      Rodný_list_našej_kravičky.pdf

       

     • OZNAM

     • ŠKOLSKÝ SEMAFOR NA ŠKOLSKÝ ROK 2021-2022

      Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

      a školského zariadenia


      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym

      príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela,

      zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu

      a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť

      brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do

      priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je

      potrebné telefonicky kontaktovať lekára.


      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe

      nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné

      vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vyhlásnie_o_bezpríznakovosti.pdf


      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa

      a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre

      návštevníka.

      Vyhlásenie_návštevnika_školy_.docx


      Školský_semafor_v_školskom_roku_2021-2022.pdf


     • OZNAM

     • Oznam rodičom!

      Boli vydané šeky na stravu a réžiu .

      Pre nové deti je šek strava 9-10/2021 + k tomu réžia 9-12/2021   - 8,00€

      / Réžia sa účtuje 2 € mesačne na dieťa , keď sa v danom mesiaci stravuje aspoň 1

      deň , počítajú sa tam aj neodhlásené dni /

      Deti predškoláci do 6 rokov, ktorí si uplatňujú ŠD dostali šek iba na réžiu / 6 €/

      pretože na 9/21 už šeky mali poplatené .

       

      V prípade nejasností sa kľudne obráťte na vedúcu stravovne .

      Stravná jednotka na 1 deň je 1,45 € .

      Šeky treba zaplatiť čo najskôr .

       

      Miklíková Ingrid – vedúca ŠJ

     • INFORMÁCIE PRE RODIČOV

     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022 

      POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY MŠ NA OBDOBIE

      ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      Podmienky_a_pokyny_2021.docx

      Prevádzka Materskej školy v školskom roku 2021/2022 začína vo štvrtok

      2. septembra 2021. Denná prevádzka MŠ Sídlisko 9. mája 322, MŠ Súkennícka256

        je od 6.15 do 16.30 hodiny. A  MŠ Komenského od 6.30 do 16.00 hodiny. 

      Dieťa priveďte do triedy najneskôr do 8:00 hod.

      V prípade neprítomnosti ho odhláste osobne, alebo telefonicky na telefónnom

      čísle MŠ, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke.

       

      PRVÝ DEŇ VAŠE DIEŤA DO MŠ POTREBUJE:

      OSOBNÉ POTREBY:

      Prezuvky - s pevnou pätou, nie na šnurovanie, nie šľapky, ale prezuvky so

      zapínaním, ktoré nebude robiť dieťaťu ťažkosti

       

      Pyžamo - deti, ktoré ostanú na celodenný pobyt, 1x týždenne, v pondelok sa

      prinesie v piatok vezme domov na opranie

       

      Náhradné oblečenie - pančuchy, spodnú bielizeň, iné podľa uváženia rodiča pre

      prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ….Oblečenie vložiť do igelitového

      vrecúška a dať do skrinky v šatni

       

      Dievčatá hrebeň  na vlasy, ideálne sú umelohmotné hrebene, ktoré sa ľahko

      dezinfikujú

       

      Umelý pohárik - na pitný režim

       

      Rúško - 2x hygienicky zabalené (odložené v skrinke)

       

      Igelitové vrecúško - v prípade potreby na znečistené veci

       

      Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby

      nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci!

       

      Je dôležité obliekať deti do oblečenia bez náročného a tesného zapínania, bez

      drobných gombíkov, opaskov, trakov a iných prekážok, ktoré dieťa

      nedokáže zvládnuť a ktoré mu spôsobujú stresové okamihy a odoberajú

      zo zdravého sebavedomia z vlastnej šikovnosti.  

       

      DOKLADY PRINIESŤ HNEĎ PRVÝ DEŇ NÁSTUPU:

       

      Fotokópiu karty poistenca dieťaťa (nové deti)

       

      Splnomocnenie o preberaní dieťaťa, ak bude preberať dieťa niekto iný ako

      zákonný zástupca

      Splnomocnenie_na_prevzatie_dieťaťa_z_MŠ.pdf

       

      Aktuálne Vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia – vyplniť pri nástupe

      dieťaťa a po každom ochorení

      Vyhlásnie_o_bezpriznakovosti.pdf

       

      Súhlas so spracovaním osobných údajov (nové deti)

      SÚHLAS_ZZ_2021-2022.pdf

       

      Pre plynulosť preberania je vhodné, aby ste prišli už s vyplneným tlačivom.

       

      Tlačivá si môžete stiahnuť z našej webovej stránky  a priniesť do MŠ vypísané,

      alebo ich dostanete v triede pri rannom odovzdávaní dieťaťa učiteľke, ktoré si

      vyplníte doma a prinesiete nasledujúci deň a odovzdáte pani učiteľke na triede.

       

      Na všetkých tlačivách je potrebné uviesť dátum – DEŇ NÁSTUPU dieťaťa do MŠ.

      Ak nastúpi Vaše dieťa 02.09.2021 na tlačivách bude dátum 02.09.2021.

       

      ČO JE ZAKÁZANÉ NOSIŤ DO MŠ

      Hračky z domu

      Drahé, cenné predmety

      Mobilné telefóny

      Lieky

      Sladkosti a iné jedlo odkladať v skrinke, či vo vreckách detí

       

      A NA ZÁVER.....

      V posledných rokoch sa deti adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre,

      ťažšie je to s adaptáciou rodičov... Dajte deťom pocítiť, že ste naň hrdí, že ho

      veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec. Strach vo vašich

      červených očiach mu istotu nedodajú. Akékoľvek otázky a obavy riešte

      otvorenou komunikáciou s pani učiteľkami.

       

      Tešíme sa na vás a veríme, že zažijeme s vami, ale hlavne s vašimi deťmi veľa

      veselých zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ v materskej škole.

       

      NA_SLOVÍCKO__RODIČIA_NOVÝCH_ŠKOLKÁROV .pdf