• OZNAM

     • ZEMIAKOVÉ TVORENIE

       Milí rodičia !

      V mesiaci október máme naplánovanú akciu – „ V KRÁĽOVSTVE ZEMIAKOV“.

      Touto cestou Vás prosíme o spoluprácu, prežite príjemné spoločné 

      spolutvorenie so svojimi deťmi doma v rámci rodinného kruhu. Zapojte svoju

      kreativitu, fantázii sa medze nekladú. Vytvorené zemiakové dekorácie prineste

      k nám do materskej školy v týždni od 27. 09. -  01. 10. 2021, pretože v pondelok

      04. 10. 2021 až do konca týždňa 08. 10. 2021 sa v našej MŠ uskutoční výstava

      z vašich prinesených zemiakových variácií, tie najkrajšie budú odmenené.

      Zároveň sa uskutoční  aj ochutnávka, v ktorej  pani kuchárky pre deti pripravia

      rôzne pokrmy vyrobené práve zo zemiakov – zemiakové placky, pečené zemiaky,

      lokše.

     • OZNAM

     • ZAPOJENIE DO PROJEKTU

      „ADOPTUJ SI KRAVIČKU“

      Naša škôlka sa zapojila do školského projektu „ADOPTUJ SI KRAVIČKU“, kde si

      deti virtuálne adoptovali ozajstnú kravičku, ktorá býva na farme „ŠTERUSY“

       vymysleli jej meno  „ZVONČEK“ a zároveň pre ňu získali aj „RODNÝ LIST“

      V tomto projekte sa deti budú virtuálne zábavnou formou o ňu starať,  učiť sa o

      dôležitosti konzumácie slovenského mlieka, mliečnych výrobkov, o živote

      kravičiek aj o práci poľnohospodárov – farmárov. Každý mesiac  bude

      na škôlkárov  čakať jedna tvorivá úloha, ktorú v rámci výchovno-vzdelávacieho

      procesu vyriešia spoločne s učiteľkou. Cieľom tohto projektu je vypestovať u

      detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky. Tento projekt je

      realizovaný z prostriedkov Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí

      prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka.

       

      Čo môžu deti v súťaži Adoptuj kravičku vyhrať?

      Súťaží sa o ceny v celkovej hodnote 5 000 € pre škôlku – o veľkú výhru pre celú

      škôlku a skvelé ceny pre víťaznú triedu.

       

      Hlavná výhra pre škôlku je vybavenie školského ihriska v hodnote 3 000 €

       

      Výhry_v_súťaži_Adoptuj_si_kravičku_-2021-2022.pdf

      Rodný_list_našej_kravičky.pdf

       

     • OZNAM

     • ŠKOLSKÝ SEMAFOR NA ŠKOLSKÝ ROK 2021-2022

      Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

      a školského zariadenia


      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym

      príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela,

      zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu

      a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť

      brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do

      priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je

      potrebné telefonicky kontaktovať lekára.


      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe

      nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné

      vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vyhlásnie_o_bezpríznakovosti.pdf


      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa

      a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre

      návštevníka.

      Vyhlásenie_návštevnika_školy_.docx


      Školský_semafor_v_školskom_roku_2021-2022.pdf