• AKCIA DŇA V MŠ

     • Zážitok, ktorý sa tak často nezažíva, prežili dnes 16.06.2022 naše deti, keď sme

      MŠ privítali hosťa sokoliara. Predstavil nám nádherných dravcov - sovu

      patagónsku, plamienku driemavú, výra skalného, sokola rároha, myšiaka

      lesného i štvorfarebného. Predviedol deťom umenie sokoliarstva, porozprával o

      tom, koľko trpezlivosti, rešpektu a poznanie  povahy dravcov musí sokoliar

      vynaložiť, keď chce dravca vycvičiť. O tom, že je majstrom svojho umenia

      dokázal pri predvádzaní týchto vzácnych vtákov a jeho úsilie deti odmenili

      veľkým potleskom. V rámci environmentálnej výchovy sa deti oboznámili nielen

      s dravcami, ale aj s ich spôsobom života a potravy. Deti mali možnosť vidieť

      letové schopnosti týchto dravcov, ale aj priamu ukážku lovu jastraba, ktorý

      preletel nad našou MŠ. Deťom sa veľmi páčilo, že mali možnosť tieto dravce aj

      pohladiť či podržať v špeciálnych rukaviciach.

      Prikladáme zopár fotografií z akcie :)))

     • PROJEKT ADOPTUJ SI KRAVIČKU

     • NAŠA KRAVIČKA  „ZVONČEK“

      V tomto školskom roku sa trieda Včielok na Súkenníckej ulici zapojila do

      projektu „ Adoptuj si kravičku „ v ktorom si deti na diaľku mali možnosť

      adoptovať ozajstnú kravičku zo slovenskej farmy a virtuálne sa o ňu starať,

      dozvedieť sa nové informácie zo života hovädzieho dobytku, poľnohospodárov

      a spracovateľov mlieka, či vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám, ako aj

      správne stravovacie návyky. Nám do oka padla kravička, ktorej sme dali meno

       „ZVONČEK“, z farmy PVOD – Kočín. Každý mesiac sme riešili rôzne tvorivé

      a kolektívne úlohy, ako napríklad venček z jesenných listov, farebné mliečne

      kokteily, vianočný stromček z mliečnych výrobkov, jarné vetranie, či darčeky pre

      mamičku...Podstatou tejto hry je výhra v podobe detského ihriska v našej

      školskej záhrade. Veríme, že sme splnili všetko podstatné a potrebné na jeho

      výhru a napäto čakáme na výsledky. Ďakujeme rodičom svojou spoluprácou, či

      už zbieraním EAN kódov, alebo starostlivosťou o kravičku spolu s deťmi :))​​​​​​​

     • PROJEKT MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA 322

     • MATEMATICKO-LOGICKÁ OLYMPIÁDA

      Tento rok sa naša MŠ prihlásila do Logickej olympiády pre najmenších.

      Olympiádu absolvovalo 6 detí z triedy predškolákov v MŠ na ulici 9. mája.

       Cieľom Logickej olympiády bolo rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré

      budú deti potrebovať pri vstupe do školy. "Obsahom zápolenia bola previerka

      jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a

      precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda zručností,

      potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej

      školskej dochádzky.

      Tento rok bol pre nás testovací a veríme, že na budúci školský rok zapojíme do

      súťaže viacero detí.  

      Olympiáda pre najmenších, ktorá sa niesla v duchu motta „Súťažíme, ale

      neprehrávame“ mala u detí veľký úspech s prejavom úprimnej radosti z

      dosiahnutých výsledkov.