Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 1/2009 stravné - posedenie ku dnu učitelov 175,00 08.04.2009 František Rakús - RAGAS materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 1/2010 strava zam. 10-12/2009 76,44 22.01.2010 Materská škola - Jedálen materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 1/2011 pohostenie ku dňu učiteľov 305,00 29.03.2011 Vallo Jozef, prevádzka reštaurácia Vrbové materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 2/2009 doácia stravy zamestnancov zo SF 75,25 08.04.2009 Materská škola - Jedálen materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 2/2010 za stravu podávanú na posedení ku dnu Učiteľov SF 387,00 31.03.2010 Vallo Jozef, prevádzka reštaurácia Vrbové materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 2/2011 masáž ku dňu učiteľov 132,00 01.04.2011 Marcel Žák - Naturalis materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 3/2009 dotácia stravy zo SF zamestnancom 83,44 03.07.2009 Materská škola - Jedálen materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 3/2010 dotacia stravy zamestnancov zo SF 1-3/2010 73,78 12.04.2010 Materská škola - Jedálen materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 3/2011 Dotácie stravy pre zamestnancov 1-3/2011 zo SF 90,90 20.04.2011 Materská škola - Jedálen materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 4/2009 dotácia stravy zo SF 40,39 06.11.2009 Materská škola - Jedálen materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 4/2010 dotácia stravy zamestnancov 4-6/2010 78,05 08.07.2010 Materská škola - Jedálen materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 4/2011 lístky do divadla SF 208,00 24.06.2011 Národné osvetové centrum materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 5/2009 tesco poukážky 1 320.00 02.12.2009 Tesco Stores SR a.s materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 5/2010 tesco poukážky 102 ks a 10,- € 1 020.00 25.11.2010 Tesco Stores SR a.s materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 5/2011 dotácia stravy pre zamestnancov ŠJ 4-6/2011 91,00 17.08.2011 Materská škola - Jedálen materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 6/2009 dekoračný darček 51,00 07.12.2009 Eva Janáková materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 6/2010 dotácia stravy zamestnancov zo SF júl, august, september 30,45 01.12.2010 Materská škola - Jedálen materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 6/2011 dotácia stravy 7-9/2011 33,30 14.10.2011 Materská škola - Jedálen materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 7/2009 občerstvenie na vianočné posedenie SF 29,81 10.12.2009 Marcel Zemko materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra 7/2010 občerstvenie - vianočné posedenie 127,00 20.12.2010 František Rakús - RAGAS materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/491