Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 1-25338468979 Ukončenie služby za internet s DPH 04.11.2015 Slovak Telekom a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva 5100041594 Dodávka elektriny s DPH 19.10.2009 ZSE Energia, a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra 119/19/20 potraviny 190,53 s DPH 670012428 1. 12.06.2020 Mabonex MŠ Jedáleň Miklíková Ingrid Vedúca školskej jedálne
Zmluva č.3/2011 Dodatok o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v s DPH 18.08.2011 Mesto Vrové Ján Jánoška Primátor mesta
Zmluva 1-U8AMBR Akceptácia návrhu na zriadenie služby s DPH 05.03.2012 Slovak Telekom a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva 18782610 Využívanie elektronických služieb s DPH 13.06.2018 Slovenská sporiteľna a.s. Materská škola Beáta Potroková, Ingrid Miklíková , Marcela Hečková Poverená riadením, Vedúca školskej jedálne, ekonómka
Faktúra telefon Sídlisko 6/2011 59,68 s DPH 17.06.2011 Slovak Telekom a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodávka potravinárskeho tovaru mlieka, mliečnych výrobkov s DPH 03.01.2011 Mabonex Slovakia s.r.o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Ochrana osobných údajov GDPR s DPH 25.05.2018 Spojená škola Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva Dodávka školského ovocia a zeleniny s DPH 06.06.2017 Plantex s.r.o. Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva Aktivácia služieb s DPH 18.03.2015 Slovak Telekom a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodávanie plynu s DPH 15.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra servisné služby Korwin 4/2011 15,94 s DPH 16.05.2011 DATALAN a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Elektronické zasielanie faktúr so zmluvnou stranou s DPH 01.07.2011 Dataland Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Zriadenie bežného účtu s DPH 20.12.2011 Slovenská sporiteľna a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodávka elektriny s DPH 30.11.2012 KOMUNAL ENERGY, s.r'o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Elektronické zasielanie dokumentov prostredníctvom softverového vybavenia ftvéroveho s DPH 02.05.2016 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Zasielanie dokumentov ZP elektronickou formou s DPH 17.11.2010 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Nakladanie s účttom podmienky s DPH 18.12.2017 Slovenská sporiteľna a.s. Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva Používanie bezppečnostných prvkov s DPH 10.02.2017 Slovenská sporiteľna a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2552