Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra p122/2012 Materskáškola s DPH 05.11.2012 05.11.12 00:00
Faktúra p134/2012 Materskáškola s DPH 05.12.2012 05.12.12 08:40
Faktúra p148/2012 Materskáškola s DPH 19.12.2012 19.12.12 00:00
Faktúra p146/2012 Materskáškola s DPH 14.12.2012 14.12.12 12:40
Faktúra p144/2012 Materskáškola s DPH 12.12.2012 12.12.12 14:32
Faktúra p142/2012 Materskáškola s DPH 11.12.2012 11.12.12 00:00
Faktúra p140/2012 Materskáškola s DPH 11.12.2012 11.12.12 00:00
Faktúra p139/2012 Materskáškola s DPH 06.12.2012 06.12.12 00:00
Faktúra p150/2012 Materskáškola s DPH 28.12.2012 28.12.12 00:00
Faktúra p136/2012 Materskáškola s DPH 05.12.2012 05.12.12 00:00
Faktúra p132/2012 Materskáškola s DPH 20.11.2012 20.11.12 00:00
Faktúra p130/2012 Materskáškola s DPH 20.11.2012 20.11.12 00:00
Faktúra p128/2012 Materskáškola s DPH 13.11.2012 13.11.12 13:59
Faktúra p126/2012 Materskáškola s DPH 12.11.2012 12.11.12 00:00
Faktúra p125/2012 Materskáškola s DPH 05.11.2012 05.11.12 00:00
Faktúra p133/2012 Materskáškola s DPH 03.12.2012 03.12.12 00:00
Objednávka 1/1800095 Objednávame si u Vás hudobný výukový program SMILLINGO 94,50 s DPH 04.10.2018 SMILLINGO,s.r.o. Materská škola Beáta Potroková poverená riad. MŠ
Objednávka 1/1800080 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa dohovoru. 449,94 s DPH 01.06.2018 Marcel Holán Vrbové Materská škola Beáta Potroková zást..riad. MŠ
Objednávka 1/1800059 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa dohovoru. 382,51 s DPH 01.03.2018 Marcel Holán Vrbové Materská škola Beáta Potroková zást..riad. MŠ
Objednávka 1/1800084 Objednávame si u Vás odbornú prehliadka plynových a tlakovýc zariadení. 336,00 s DPH 01.07.2018 Sabo Jozef Materská škola Beáta Potroková poverená riad. MŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1071