Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 2013/0491-264 Produkty ktoré nie sú určené na ľudskú potrebu s DPH 28.06.2013 Marius Pedersen, a,s, Materská škola
Faktúra p125/2012 Materskáškola s DPH 05.11.2012 05.11.12 00:00
Faktúra p132/2012 Materskáškola s DPH 20.11.2012 20.11.12 00:00
Zmluva 3/2011 určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v pôsobnosti mesta z dodatku 2/2009 s DPH 18.08.2011 Mesto Vrbové
Faktúra p165/2109 MŠ a jej riadenie - aktualizácia Manažment MŠ 35,10 s DPH 4,04E+04 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Faktúra p91/2018 Teplo 4/2018 329,59 s DPH 15.05.2018 Mesto Vrbové Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra p100/2018 Plyn 6/2018 SPP FD Súkennícka 800,00 s DPH 31.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra p99/2018 Kancelárske potreby Súkennícka 240,91 s DPH 1/1800074 31.05.2018 Fancyzebra-Presents Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra p98/2018 Servisné služby ku Korwinu 5/2018 Sídlisko 15,60 s DPH 31.05.2018 DATALAN a.s. Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra p97/2018 Objednávame si u vás tlačiareň Xerox workcentre 3025Bi+inštalácia Sídlisko 162,00 s DPH 1/1800073 30.05.2018 Gábriž Zdenko Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra p96/2018 Izolačné dvojsko montáž Sídlisko 131,00 s DPH 1/1800072 24.05.2018 Guzoň Ľuboš Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra p95/2018 Štetce, lepidlá, prstová pasta Súkennícka 308,00 s DPH 23.05.2018 NOMIland toys, s.r.o. Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra p94/2018 Výkon zodpovednej osoby Sídlisko 58,80 s DPH 21.05.2018 EuroTRADING EDU s.r.o. Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra p93/2018 T-Com mobily Sídlisko, Súkennícka 56,17 s DPH 15.05.2018 Slovak Telekom a.s Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra p92/2018 Nájom, energie za mesiac 4/2018 136,08 s DPH 15.05.2018 Základná škola Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra p90/2018 Majetok-odpisy Sídlisko 27,00 s DPH 15.05.2018 DATALAN a.s. Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra p102/2018 Tonery do tlačiarní 29,00 s DPH 1/1800076 04.06.2018 Adamec Jaroslav - Phobosstudio Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra p89/2018 Dotácia na stravu zamestnancov za mesiace 1-4/2018 456,69 s DPH 10.05.2018 Materská škola - Jedálen Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra p88/2018 Preplatok teplo za obdobie 2017 -703,34 s DPH 10.05.2018 Mesto Vrbové Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra p87/2018 vodné,stočné 2017 182,25 s DPH 10.05.2018 Mesto Vrbové Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4676