Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Príloha č.1 Elektronické služby SLSP s DPH 11.06.2019 Slovenská sporiteľna a.s. Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodatok č. 004 Dodávka plynu s DPH 27.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva Elektronické zasielanie dokumentov prostredníctvom softverového vybavenia ftvéroveho s DPH 02.05.2016 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodávka elektriny s DPH 30.11.2012 KOMUNAL ENERGY, s.r'o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva R5ll28l20ll Dodávka elektriny s DPH 30.11.2011 ZSE Energia, a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva 5100041594 Dodávka elektriny s DPH 19.10.2009 ZSE Energia, a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva 144100637 Dodatok k zmluve s DPH 26.11.2016 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodatok č. 2 k zmluve Slovakia Energy Dodávka elektriny s DPH 15.02.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva 144100637 Dodávka plynu a elektriny s DPH 23.09.2017 Right Power Energy s.r.o Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodatok č.3 k zmluve zo dňa 1.1.2013 Dodávka plynu s DPH 02.12.2015 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 1.1.2013 Dodávka plynu s DPH 06.12.2012 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodávanie plynu s DPH 15.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodatok č.2 zo dňa 1.1. 2013 Dodávka plynu s DPH 19.12.2013 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva SKP17/10/073 Poskytovanie služieb Škôlka Komenského s DPH 23.10.2017 Komenský s.r.o. Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva Dodatok k zmluve zo dňa 19.8.2005 Dodávka plynu s DPH 31.08.2010 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva 1-25338468979 Ukončenie služby za internet s DPH 04.11.2015 Slovak Telekom a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva č.. 8942102480002926679 Dohoda o zmene služieb - výmena SIM karty s DPH 10.06.2015 Slovak Telekom a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Aktivácia služieb s DPH 18.03.2015 Slovak Telekom a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodatok k zmluve o pripojení Pripojenie s DPH 23.05.2011 Slovak Telekom a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva 412 48 92 Pripojenie mobilných služieb s DPH 26.09.2011 T mobile Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4676