Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Školský program A Školské ovocie a zelenina príloha 3 Dodávka ovocia a zeleniny a výrobky z nich SOTaŠP Sídlisko 9. mája s DPH 16.09.2019 Plantex s.r.o. Materská škola Sylvia Vargová, Ingrid Miklíková Riaditeľka MŠ, Vedúca školskej jedálne
Zmluva 3/2011 určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v pôsobnosti mesta z dodatku 2/2009 s DPH 18.08.2011 Mesto Vrbové
Zmluva Dohoda o ukončení zmluvy a vydaní platobnej karty s DPH 11.06.2019 Slovenská sporiteľna a.s. Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Zmluva 012014 Poskytovanie služieb s DPH 30.11.2016 Marius Pedersen, a,s, Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva 2018-ZO6556 Ochrana osobných údajov GDPR s DPH 23.03.2018 Euro Trading s.r.o. Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva 1- 91498022053 Telefónna prípojka s DPH 28.09.2017 Slovak Telekom a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve PZP č. ZD12 20190426037001 Poskytovanie služieb na základe zmluvy zo dňa 10.5.2019 s DPH 13.05.2020 MG PZS s.r.o Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Zmluva č.1532012 Poskytovanie aplikačné programové vybavenie s DPH 30.11.2012 Dataland a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Účet Komunal s DPH 16.12.2014 Slovenská sporiteľna a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva 007002007 Zmena poplatku za použávanie služieb na Sídlisku 9. mája s DPH 15.12.2015 PetroComp s.r.o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva 18782610 Využívanie elektronických služieb s DPH 13.06.2018 Slovenská sporiteľna a.s. Materská škola Beáta Potroková, Ingrid Miklíková , Marcela Hečková Poverená riadením, Vedúca školskej jedálne, ekonómka
Zmluva 144100637 Dodávka elektriny s DPH 23.09.2014 Right Power Energy s.r.o Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva 1-U8AMBR Akceptácia návrhu na zriadenie služby s DPH 05.03.2012 Slovak Telekom a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva 412 48 92 Pripojenie mobilných služieb s DPH 26.09.2011 T mobile Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodatok k zmluve č.005 zo dňa 1.1.2020 Dodávka plynu s DPH 27.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola Sylvia Vargová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodatok k zmluve zo dňa 19.8.2005 Dodávka plynu s DPH 18.09.2012 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodávka potravinárskeho tovaru mlieka, mliečnych výrobkov s DPH 03.01.2011 Mabonex Slovakia s.r.o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Nakladanie s účttom podmienky s DPH 11.06.2019 Slovenská sporiteľna a.s. Materská škola Sylvia Vargová, Andrea Hasillová,Marcela Hečková Riaditeľka MŠ, Zástupkyňa MŠ, Ekonómka
Zmluva 17806046 Používanie bezpečnostných predmetov SLSP s DPH 22.11.2019 Slovenská sporiteľna a.s. Materská škola Sylvia Vargová, Zuzana Petláková Riaditeľka MŠ, Ekonómka
Zmluva Aktivácia služieb s DPH 18.03.2015 Slovak Telekom a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2552