Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra p12/2010 ZSE oprava vyúčt. fa za rok 2008 -1 370.83 29.01.2010 ZSE Energia,a.s. materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p1/2010 ZSE preplatok za rok 2009 Sídlisko -3 239.33 08.01.2010 ZSE Energia,a.s. materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p72/2009 Vyúčtovanie N na UK a TUV 1-4/2008 -446,00 19.06.2009 VETES Vrbové materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p89/2010 dobropis k fa. 89/2010 -87,55 02.08.2010 AGF INVEST s.r.o. materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p10/2011 výmena SL 1,80 25.01.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p133/2009 seminár školské stravovanie TT 10,00 21.10.2009 RVC pri ZMO, region JE Jaslovské Bohunice materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p137/2009 školenie o odmenovaní 10,00 28.10.2009 RVC pri ZMO, region JE Jaslovské Bohunice materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p18/2010 Gabriž reparovanie systému PC 10,00 11.02.2010 Gábriž Zdenko - VT Servis materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p145/2010 Inštalácia software Súkennícka 10,00 18.11.2010 Gábriž Zdenko - VT Servis materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p72/2010 predplatné Predškolská výchova a Vrabček 10,08 23.06.2010 Slovenská pošta, a. s. materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p81/2011 T-Mobile Súkennícka 11,00 26.09.2011 Slovak Telekom a.s materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p43/2011 Aktivácia T-mobile 11,00 23.05.2011 Slovak Telekom a.s materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p135/2009 seminár zárierka 2009 pre RO a PO 11,00 21.10.2009 RVC pri ZMO, region JE Jaslovské Bohunice materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p80/2011 T-Mobile Sídlisko 11,56 23.09.2011 Slovak Telekom a.s materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p122/2010 osobné spisy dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie 11,66 04.10.2010 ŠEVT a.s. materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p5/2009 vodné,stočné Sídlisko 12,07 22.01.2009 Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p53/2011 predplatné časopisov Predškolská výchova a Vrabček 12,48 28.06.2011 Slovenská pošta, a. s. materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p127/2010 predplatné Naša škola na šk. rok 2010/2011 12,62 13.10.2010 PAMIKO spol. s r.o. materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p104/2010 predplatné Naša škola 2010/2011 Súkennícka 12,62 03.09.2010 PAMIKO spol. s r.o. materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
Faktúra p75/2011 predplatné časopisu Naša škola na šk. rok 2011/2012 Sídlisko 12,72 05.09.2011 PAMIKO spol. s r.o. materská škola Stanislava Šimová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/491