Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 5100041594 Dodávka elektriny s DPH 19.10.2009 ZSE Energia, a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodatok k zmluve zo dňa 19.8.2005 Dodávka plynu s DPH 31.08.2010 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Zasielanie dokumentov ZP elektronickou formou s DPH 17.11.2010 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Zmluva Dodávka potravinárskeho tovaru mlieka, mliečnych výrobkov s DPH 03.01.2011 Mabonex Slovakia s.r.o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p1/2011 vyúčtovanie elektriny za rok 2010 1 166,84 s DPH 05.01.2011 ZSE Energia,a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p4/2011 plyn Súeknnícka 1/2011 1 044,00 s DPH 10.01.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p3/2011 telefon Súkennícka 1/2011 21,36 s DPH 10.01.2011 Slovak Telekom a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p2/2011 telefon Sídlisko 1/2011 46,16 s DPH 10.01.2011 Slovak Telekom a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p7/2011 vodné, stočné Sídlisko 11.8.10-31.12.10 1 071,48 s DPH 17.01.2011 Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p6/2011 vodné, stočné Súkennícka 11.8.10-31.12.10 132,04 s DPH 17.01.2011 Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p5/2011 poskytnuté služby ku Korwinu 12/2010 15,80 s DPH 17.01.2011 DATALAN a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p8/2011 internet klasik február 2011 Súkennícka 16,60 s DPH 19.01.2011 PetroComp,s.r.o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p9/2011 elektrina 1/2011 425,71 s DPH 19.01.2011 ZSE Energia,a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p10/2011 výmena SL 1,80 s DPH 25.01.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p11/2011 plyn Súkennícka 1 012,00 s DPH 04.02.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p12/2011 telefon Sídlisko 2/2011 59,38 s DPH 08.02.2011 Slovak Telekom a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p13/2011 elektrina 2/2011 396,83 s DPH 14.02.2011 ZSE Energia,a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p14/2011 telefon Súkennícka 2/2011 21,54 s DPH 14.02.2011 Slovak Telekom a.s Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p15/2011 servisné práce KORWIN 1/11 39,94 s DPH 16.02.2011 DATALAN a.s. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p16/2011 Internet Klasik Marec 2011 Súkennícka 16,60 s DPH 21.02.2011 PetroComp,s.r.o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2552