Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 2013/0491-264 Produkty ktoré nie sú určené na ľudskú potrebu s DPH 28.06.2013 Marius Pedersen, a,s, Materská škola
Faktúra p125/2012 Materskáškola s DPH 05.11.2012 05.11.12 00:00
Faktúra p132/2012 Materskáškola s DPH 20.11.2012 20.11.12 00:00
Zmluva 3/2011 určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v pôsobnosti mesta z dodatku 2/2009 s DPH 18.08.2011 Mesto Vrbové
Faktúra p165/2109 MŠ a jej riadenie - aktualizácia Manažment MŠ 35,10 s DPH 4,04E+04 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Faktúra 304/2021 mäso 24,05 s DPH 111005927 2. 12.07.2021 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 197/2021 mäso 20,50 s DPH 111005926 2. 12.07.2021 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 223/329/2021 potraviny 44,03 s DPH 670117201 1. 29.07.2021 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 327/2021 mäso 13,04 s DPH 111006411 2. 28.07.2021 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 220/2021 mäso 13,93 s DPH 111006410 2. 28.07.2021 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 218/2021 potraviny 83,92 s DPH 670117157 1. 28.07.2021 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 325/2021 potraviny 79,00 s DPH 670117156 1. 28.07.2021 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 217/2021 potraviny 17,34 s DPH 670117110 1. 27.07.2021 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 323/2021 potraviny 5,89 s DPH 670117109 1. 27.07.2021 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 205/210/2021 ovocie zelenina 38,51 s DPH 861 3. 22.07.2021 DUOZ SK Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 210/215/2021 ovocie zelenina 40,29 s DPH 857 3. 22.07.2021 DUOZ SK Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 214/2021 mäso 17,38 s DPH 111006357 2. 26.07.2021 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 321/2021 mäso 12,17 s DPH 111006358 2. 26.07.2021 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 312/2021 potraviny 11,27 s DPH 670116840 1. 21.07.2021 Mabonex Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
Faktúra 203/2021 mäso 11,41 s DPH 111006123 2. 19.07.2021 Gašparík Materská škola Ingrid Miklíková Vedúca ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4676