Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra p132/2012 Materskáškola s DPH 20.11.2012 20.11.12 00:00
Faktúra p125/2012 Materskáškola s DPH 05.11.2012 05.11.12 00:00
Zmluva 3/2011 určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v pôsobnosti mesta z dodatku 2/2009 s DPH 18.08.2011 Mesto Vrbové
Zmluva 2013/0491-264 Produkty ktoré nie sú určené na ľudskú potrebu s DPH 28.06.2013 Marius Pedersen, a,s, Materská škola
Faktúra p165/2109 MŠ a jej riadenie - aktualizácia Manažment MŠ 35,10 s DPH 4,04E+04 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Zmluva Nakladanie s účttom podmienky s DPH 18.12.2017 Slovenská sporiteľna a.s. Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva Ochrana osobných údajov GDPR s DPH 25.05.2018 Spojená škola Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva SKP17/10/073 Poskytovanie služieb Škôlka Komenského s DPH 23.10.2017 Komenský s.r.o. Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva Dodatok č. 004 Dodávka plynu s DPH 27.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva ZD12 20190426037001 Výkon zdravotného dohľadu pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 1-2 kategórie 576,00 s DPH 10.05.2019 MG PZS s.r.o Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva č. 1/2019 Používane systému Korwin s DPH 05.02.2019 Dataland Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva Dodatok č. 2 k zmluve Slovakia Energy Dodávka elektriny s DPH 15.02.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva CID 18782610 Využívanie elektronických služieb s DPH 13.06.2018 Slovenská sporiteľna a.s. Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva 2018-ZO6556 Ochrana osobných údajov GDPR s DPH 23.03.2018 Euro Trading s.r.o. Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva 012014 Poskytovanie služieb s DPH 30.11.2016 Marius Pedersen, a,s, Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva 1-94557524192 Poskytovanie služieb s DPH 11.10.2017 Slovak Telekom a.s Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva Dodávka školského ovocia a zeleniny s DPH 06.06.2017 Plantex s.r.o. Materská škola Beáta Potroková Poverená riadením
Zmluva 18782610 Využívanie elektronických služieb s DPH 13.06.2018 Slovenská sporiteľna a.s. Materská škola Beáta Potroková, Ingrid Miklíková , Marcela Hečková Poverená riadením, Vedúca školskej jedálne, ekonómka
Zmluva č.3/2011 Dodatok o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v s DPH 18.08.2011 Mesto Vrové Ján Jánoška Primátor mesta
Faktúra p146/2017 Tlačiarne 25.9.20170:00 s DPH 43/2017 25.09.2017 Mall Slovakia, s.r.o. Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2552