Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra p72/2015 Knihy Filipove prázdninové dobrodružstvá 2 ks. 16,00 s DPH 18.05.2015 Život a zdravie Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p124/2013 Detské knihy Zmysly zvierat - Zrak, hmat, chuť v počte 2 ks po 6,50 € 13,00 s DPH 13.11.2013 Život a zdravie Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Objednávka 22/2015 Objednávame si u Vás nasledovné knihy: Filipove prázdninové dobrodružstvá 2 ks á 8,00 € 16,00 16,00 s DPH 18.05.2015 Život a zdravie Materská škola Šimová Stanislava riad. MŠ
Faktúra p48/2013 knihy pre deti 40,00 s DPH 17.04.2013 Život a zdravie Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p109/2012 Knihy 51,00 s DPH 10.10.2012 Život a zdravie Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Objednávka 40/2013 Objednávame si u Vás detské knihy "Zmysly zvierat - zrak - hmat - chuť" v počte 2 ks po á 6,50 €. 13,00 s DPH 13.11.2013 Život a zdravie Materská škola Šimová Stanislava riad. MŠ
Objednávka 14/2013 Objednávame si u Vás nasledovné knihy: Odvážni kamaráti 2 ks á 10,00 € 20,00 € Odvážni kamaráti /ďalšie dobr./ 2 ks á 10,00 € 20,00 € 40,00 s DPH 17.04.2013 Život a zdravie Materská škola Šimová Stanislava riad. MŠ
Objednávka 31/2016 Objdenávame si u vás železiarsky tovar 227,49 s DPH 01.06.2016 Železiarstvo - S.R. s.r.o. Materská škola Šimová Stanislava riad. MŠ
Faktúra p96/2016 Objdenávame si u vás železiarsky tovar. 227,49 s DPH 31/2016 15.07.2016 Železiarstvo - S.R. s.r.o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Objednávka 16/2014 Objednávame si u Vás zeminu na trávnik, fondo na buriny a trávovú zmes. 103,78 s DPH 15.05.2014 Šupylapy s.r.o. Materská škola Šimová Stanislava riad. MŠ
Faktúra p61/2014 Zemina na trávnik, trávová zmes 2 139,10 s DPH 20.05.2014 Šupylapy s.r.o. Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p43/2016 Oprava, kalibrácia a overenie meradiel a váh 372,00 s DPH 01.04.2016 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p131/2016 Objednávame si u Vás váhy T28-MR15 336,00 s DPH 40/2016 28.09.2016 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Objednávka 1/1800058 Objednávame si u Vás opravu, kalibráciu a overenie meradiel a váh na Súkenníckej. 296,40 s DPH 01.03.2018 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh Materská škola Potroková Beáta poverená riad. MŠ
Objednávka 1/1800057 Objednávame si u Vás opravu, kalibráciu a overenie meradiel a váh na Sídlisku. 296,40 s DPH 01.03.2018 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh Materská škola Potroková Beáta poverená riad. MŠ
Faktúra p123/2014 Oprava, kalibrácia a overenie meradiel v ŠJ. 2 139,10 s DPH 13.10.2014 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Faktúra p111/2012 Oprava a kalibrácia váh ŠJ 138,00 s DPH 11.10.2012 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh Materská škola Stanislava Šimová Riaditeľka MŠ
Objednávka 36/2014 Objednávame si u vás opravu, kalibráciu a overenie meradiel v ŠJ. 150,00 s DPH 06.10.2014 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh Materská škola Šimová Stanislava riad. MŠ
Faktúra p47/2018 Oprava, kalibrácia a overenie meradiel a váh 296,40 s DPH 1/1800058 19.03.2018 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
Faktúra p46/2018 Oprava, kalibrácia a overenie meradiel a váh Sídlisko 296,40 s DPH 1/1800057 19.03.2018 Štefan Pilát - Montáž a oprava váh Materská škola Beáta Potroková Riad. poverená riadením
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4805