• OZNAM PRE RODIČOV

     • Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2021/2022

      Milí rodičia,

      oznamujeme Vám, že v mesiaci júl bude k dispozícii iba prevádzka v MŠ na

      Súkenníckej ulici 256 od 01.07.2022 (piatok) do 29.07.2022 (piatok) a to len pre

      prihlásené deti.  OSTATNÉ PREVÁDZKY MŠ BUDÚ POČAS LETNÉHO OBDOBIA

      V MESIACI JÚL – AUGUST ZATVORENÉ. (MŠ Sídlisko 9. mája 322, MŠ

      Komenského 2). V mesiaci august bude zatvorená aj MŠ na Súkenníckej ulici

      256.

      Prevádzka MŠ bude v čase od 6:15 – 16:30 hod. Otvorené budú oba pavilóny aj

      od Holešky a Zdravotného strediska.

       

      Zoznamy na zaradenie detí do tried budú vyvesené prvý deň na dverách triedy.

      Poprosíme rodičov detí z inej MŠ, aby si priniesli papuče, pohárik, hrebeň. Na

      triede u p. učiteľky treba v prvý deň nástupu vypísať písomné vyhlásenie

      o bezpríznakovosti, poprípade si ho môžete stiahnuť tu a ráno len odovzdať.

       

      Písomné_vyhlásenie_o_bezpriznakovosti.pdf

       

      Niektoré deti ešte prežijú príjemné chvíle so svojimi kamarátmi počas

      prázdninovej prevádzky materskej školy v mesiaci júl a ostatným praje kolektív

      MŠ krásne, slnečné letné prázdniny už od prvého dňa. :))))

     • AKCIA DŇA V MŠ

     • Zážitok, ktorý sa tak často nezažíva, prežili dnes 16.06.2022 naše deti, keď sme

      MŠ privítali hosťa sokoliara. Predstavil nám nádherných dravcov - sovu

      patagónsku, plamienku driemavú, výra skalného, sokola rároha, myšiaka

      lesného i štvorfarebného. Predviedol deťom umenie sokoliarstva, porozprával o

      tom, koľko trpezlivosti, rešpektu a poznanie  povahy dravcov musí sokoliar

      vynaložiť, keď chce dravca vycvičiť. O tom, že je majstrom svojho umenia

      dokázal pri predvádzaní týchto vzácnych vtákov a jeho úsilie deti odmenili

      veľkým potleskom. V rámci environmentálnej výchovy sa deti oboznámili nielen

      s dravcami, ale aj s ich spôsobom života a potravy. Deti mali možnosť vidieť

      letové schopnosti týchto dravcov, ale aj priamu ukážku lovu jastraba, ktorý

      preletel nad našou MŠ. Deťom sa veľmi páčilo, že mali možnosť tieto dravce aj

      pohladiť či podržať v špeciálnych rukaviciach.

      Prikladáme zopár fotografií z akcie :)))

     • PROJEKT ADOPTUJ SI KRAVIČKU

     • NAŠA KRAVIČKA  „ZVONČEK“

      V tomto školskom roku sa trieda Včielok na Súkenníckej ulici zapojila do

      projektu „ Adoptuj si kravičku „ v ktorom si deti na diaľku mali možnosť

      adoptovať ozajstnú kravičku zo slovenskej farmy a virtuálne sa o ňu starať,

      dozvedieť sa nové informácie zo života hovädzieho dobytku, poľnohospodárov

      a spracovateľov mlieka, či vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám, ako aj

      správne stravovacie návyky. Nám do oka padla kravička, ktorej sme dali meno

       „ZVONČEK“, z farmy PVOD – Kočín. Každý mesiac sme riešili rôzne tvorivé

      a kolektívne úlohy, ako napríklad venček z jesenných listov, farebné mliečne

      kokteily, vianočný stromček z mliečnych výrobkov, jarné vetranie, či darčeky pre

      mamičku...Podstatou tejto hry je výhra v podobe detského ihriska v našej

      školskej záhrade. Veríme, že sme splnili všetko podstatné a potrebné na jeho

      výhru a napäto čakáme na výsledky. Ďakujeme rodičom svojou spoluprácou, či

      už zbieraním EAN kódov, alebo starostlivosťou o kravičku spolu s deťmi :))​​​​​​​

     • PROJEKT MŠ SÍDLISKO 9. MÁJA 322

     • MATEMATICKO-LOGICKÁ OLYMPIÁDA

      Tento rok sa naša MŠ prihlásila do Logickej olympiády pre najmenších.

      Olympiádu absolvovalo 6 detí z triedy predškolákov v MŠ na ulici 9. mája.

       Cieľom Logickej olympiády bolo rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré

      budú deti potrebovať pri vstupe do školy. "Obsahom zápolenia bola previerka

      jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a

      precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda zručností,

      potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej

      školskej dochádzky.

      Tento rok bol pre nás testovací a veríme, že na budúci školský rok zapojíme do

      súťaže viacero detí.  

      Olympiáda pre najmenších, ktorá sa niesla v duchu motta „Súťažíme, ale

      neprehrávame“ mala u detí veľký úspech s prejavom úprimnej radosti z

      dosiahnutých výsledkov. 

     • Oznam rodičom !

     • ODHLASOVANIE DETÍ ZO STRAVY

      Z dôvodu nulovania zásob potravín na sklade  MŠ Sídlisko Vrbové k 30. 06.2022

      poprosím rodičov detí , ktorí vedia vopred , že dieťa nebude v období od

      27.6.2022 navštevovať MŠ , aby túto skutočnosť zapísali do zošita na

      odhlasovanie už teraz.

      Naposledy bude možné odhlásiť dieťa zo stravy dňa 27.06.2022

      / pondelok /do 7,30 h.

      Po tomto dátume sa odhlásiť nebude dať a rodič si môže prísť pre obed

      v prípade neprítomnosti dieťaťa.

      Budú vydané šeky na stravu + réžia na júl 2022,/pre prihlásené deti / tie musia

      byť uhradené najneskôr do 24.6.2022,  aby platba nabehla na účet.

       

      Za porozumenie ďakujem  vedúca ŠJ Miklíková